Global ꞏ czerwiec 2019

Element przerywający w konstrukcji windy, o wydłużonej trwałości użytkowej

Skontaktuj się z nami

Description of the case

Część eksploatacyjna działająca w sekwencji przerywania jazdy windy. Ścieranie przez liny nośne. 

Zalety: dłuższy cykl życia, mniej przerw eksploatacyjnych, większa opłacalność


Case details

Key success factors

Improved service life: 5 razy dłużej

New service life: 5 razy dłużej

New solution
Hardox® 400, : 120 mm
Old solution

S355: 120 mm

Industry and wearpart
Metal works , Equipment , Pręty trudnościeralne