Description of the case

Łyżka ładowarki kołowej dla pieców hutniczych
Żużel Powtarzalność - teraz działa ponad 5 łyżek

Poprzedni materiał: AR 450,80mm
Poprzedni okres użytkowania: Około 6 miesięcy

Nowy materiał:
Lemiesz -Toolox® 44, 80 mm
Narożnik/ostrze - Toolox® 44, 20 i 40 mm
Obudowa - Strenx® 700, 20 mm
Belka - Strenx® 700, 20 mm

Nowy okres użytkowania: 24 miesiące
Niższy koszt cyklu życia: 400%


Case details

Key success factors

Improved service life: 400%

New service life: 24 miesiące

New solution
Toolox® 44, : 80 mm
Old solution

AR 450: 80 mm

Industry and wearpart
Metal works , Loader buckets , Krawędzie tnące