Description of the case

Poprzedni materiał: ceramika bazaltowa, 40 mm
Obecny materiał: Toolox® 33, 20mm

Niższy koszt początkowy: 40%
Niższy koszt cyklu życia: 400%


Case details

Key success factors

Lower lifetime costs: 400%

New service life: 400%

New solution
Toolox® 33, : 20 mm
Old solution

CCO-plate: 20 mm

Industry and wearpart
Metal works , Coke plants , Blacha okładzinowa