Global ꞏ sierpień 2019

sita kruszarek w koksowniach o długim okresie użytkowania

Skontaktuj się z nami

Description of the case

Poprzedni gatunek: S355, 8 mm
Poprzedni okres użytkowania: 2 miesiące

Nowy materiał: Hardox® 600, 8 mm
Nowy okres użytkowania: 5 miesięcy, niższy koszt cyklu życia: 300%
Produkcja: Cięcie laserowe


Case details

Key success factors

Lower lifetime costs: 300%

New service life: 5 miesięcy

New solution
Hardox® 600, : 8 mm
Old solution

S355: 8 mm

Industry and wearpart
Metal works , Coke plants , Blacha okładzinowa