Description of the case

Poprzedni materiał: 6 + 4 mm CCO, 62 HRc
Poprzedni okres użytkowania: 2 miesiące

Nowy materiał: Hardox® 600
Nowy okres użytkowania: 4 miesiące, 400% tańszy koszt cyklu życia
Inne zalety konkurencyjne: Blachy CCO pękały ze względu na małą udarność.


Case details

Key success factors

Lower lifetime costs: 400%

New service life: 4 miesiące

New solution
Hardox® 600
Old solution

CCO-plate

Industry and wearpart
Metal works , Feeders , Przesiewacze