Global ꞏ augusti 2019

Kantskydd för dragskopor med lång livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Dragskoporna matar krossar i stenbrott och cementbruk. Skoporna är perforerade eftersom de är under vatten. Vi använde SSAB-märkta produkter Duroxite® 201 (Hardox® 450 svetsade TANDSKYDD - HÄLSKYDD och SKÄRSKYDD PÅ UTSIDAN med hårdpåsvetsning av komplexa karbider i flera strängar på en underlagsplåt av Hardox® 450.) Våra skydd och hälskydd i Duroxite® 201 håller minst två gånger längre än de ursprungliga gjutna skydden . I Miami där alla dragskopor matar krossanläggningar minskar våra svetsade skydd stilleståndstiden avsevärt.


Case details

Key success factors

Improved service life: 2X

New solution
Duroxite® 211
Old solution

Mn casting

Industry and wearpart
Mining Movable , Dragline buckets , Skärskydd