Global ꞏ juni 2019

Skärstål med lägre kostnad för lastarskopor

Kontakta oss

Description of the case

Skärstål med längre livslängd för lastarskopa i guldgruva
Material
Ursprungligt material – gjutgodsskydd
Nytt material – Hardox® 500 (tjocklek, 50 mm)
Resultat
Samma livslängd.
Kostnaden minskade med 70 %.

Case details

Key success factors

Lower initial cost: 70 % lägre

New service life: Oförändrad men kostnaden minskade med 70 %

New solution
Hardox® 500
Old solution

Other

Industry and wearpart
Mining Movable , Loader buckets , Skäreggar