Global ꞏ juni 2019

Skopskär på lastarskopa med längre livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Funktion
Skopskär
Material
Tidigare material – JFE EH-C450 (tjocklek 50 mm och vikt 742 kg)
Nytt material – Hardox® 500 (tjocklek 50 mm och vikt 742 kg)
Resultat
2 ggr längre livslängd
Längre underhållsintervall. Minimal sprickbildning

Case details

Key success factors

New service life: 200 %

New solution
Hardox® 500, : 50 mm
Old solution

Carbon steel: 50 mm

Industry and wearpart
Mining Movable , Face shovels , Skäreggar