Global ꞏ augusti 2019

Liner till dipper med längre livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Hardox® 550 som foderplåt med slitremsa av Hardox® 500. Den totala viktreduktionen kan uppgå till 15 % med en ökad livslängd på mer än 700 dagar, dubbelt så mycket som det tidigare materialet (HG60) och med minskad kostnad för driftstopp.

Case details

Key success factors

Improved service life: 100 %

New solution
Hardox® 500
Old solution

AR 400

Industry and wearpart
Mining Movable , Loader buckets , Slitribbor