Global ꞏ juni 2019

Skopskär på lastarskopa med lägre kostnad

Kontakta oss

Description of the case

Funktion
Skopskär till gruvlastare
Material
Tidigare material – lokalt producerad slitplåt från Xinyu
Nytt material – Hardox® 500
Resultat
Längre underhållsintervall.
Kostnaden minskade med 25 %.
SSAB stödjer kunder och Hardox Wearparts för att uppnå bättre lösningar och materialrekommendationer.

Case details

New solution
Hardox® 500
Old solution

Other

Industry and wearpart
Mining Movable , Face shovels , Skäreggar