Global ꞏ augusti 2019

Infodring med längre livslängd i skippen

Kontakta oss

Description of the case

Segment Stenbrott
Bearbetat: Grus
Tidigare: ZGMn13 med livslängd på 2 månader. Hårdhet 280 HBW, cirka 20 mm.
Behov: Längre livslängd.
Ny lösning: Hardox® 500, 12 mm med mer än 6 månaders livslängd

Case details

Key success factors

Improved service life: 300 %

New solution
Hardox® 500, : 20 mm
Old solution

Mn casting: 20 mm

Industry and wearpart
Quarries and sand , Skips and bins , Linerplåt