Global ꞏ augusti 2019

Linerplåtar med läng livslängd för horisontell slagkross

Kontakta oss

Description of the case

- Tillämpning: Linerplåt i slagkross
- Problem: Återkommande och förtida brott i gjutna liners
- Lösning: Uppgradering till Hardox® 600
- Hardox® 600 har gett mer än dubbla livslängden jämfört med gjutjärnen.
- Lätt tillgång till linerplåtar från det lokala HWP-centret.
- Vi kan ändra utformningen av linerplåtarna i samråd med kunderna.
- Framgången med den här applikationen har ökat kundernas förtroende för Hardox® 600 slitplåt.
- Vi håller på och undersöker projekt med andra krossar.

Case details

Key success factors

Improved service life: 100 %

New solution
Hardox® 600, : 50 mm
Old solution

Mn casting: 50 mm

Industry and wearpart
Quarries and sand , Impact crushers , Linerplåt