Global ꞏ augusti 2019

Paddlar med lång livslängd till grustvätt

Kontakta oss

Description of the case

Paddlar i grustvätt som för vatten och kalksten framåt

Tjocklek: 15– 60 mm
Beskrivning av slitdelen:  Tvätt och vidaretransport av grus och fragment av  kol och lera blandat med vatten samt andra nötande material.

Konkurrensfördel: Lång livslängd på grund av rätt stålsort används i hela materialflödet.

För linerplåtar med hårt slitage används Hardox® 550 och för måttlig slitagenivå används Hardox® 450

Slitagelivslängden är mer än fem gånger högre än ordinärt stål

Case details

Key success factors

Improved service life: 500 %

New service life: +500 %

New solution
Hardox® 550, : 15 mm
Old solution

S355: 15 mm

Industry and wearpart
Quarries and sand , Log washers , Paddlar