Global ꞏ augusti 2019

Matarsikt för järnmalm med lång livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Tidigare material: 6 + 4 mm CCO, 62 HRc
Tidigare livslängd: 2 månader

Nytt material: Hardox® 600
Ny livslängd: 4 månader, 400 % billigare livstidskostnad
Andra konkurrensfördelar:  Kromkarbidplåtar sprack på grund av låg seghet


Case details

Key success factors

Lower lifetime costs: 400 %

New service life: 4 månader

New solution
Hardox® 600
Old solution

CCO-plate

Industry and wearpart
Metal works , Feeders , Siktplåtar