Global ꞏ augusti 2019

Svalbädd med lång livslängd i koksverk

Kontakta oss

Description of the case

Tidigare material: Basaltkeramik, 40 mm
Nuvarande material: Toolox® 33, 20 mm

Lägre initialkostnad: 40 %
Lägre livstidskostnad: 400 %


Case details

Key success factors

Lower lifetime costs: 400 %

New service life: 400 %

New solution
Toolox® 33, : 20 mm
Old solution

CCO-plate: 20 mm

Industry and wearpart
Metal works , Coke plants , Linerplåt