Global ꞏ juli 2019

Skaksåll med längre livslängd i koksverk

Kontakta oss

Description of the case

 Skaksåll för koksverk.

 Hardox® 600, 8 mm ersätter AR 500-slitplåtar

             Återkommande affär

 

Case details

Key success factors

Improved service life

New solution
Hardox® 600, : 8 mm
Old solution

Hardox® 600: 8 mm

Industry and wearpart
Metal works , Feeders , Golvplåtar för transportörer