Global ꞏ juni 2019

Linerplåt med längre livslängd för staplare i cementfabrik

Kontakta oss

Description of the case

Cementfabrik: Tidigare användes linerplåtar  av rostfritt stål i cementfabrikens staplare, men de blev snabbt utslitna.

De ersattes av linerplåtar av Hardox® 450 och cementtillverkaren är nöjd med resultatet. De planerar att ersätta återstående linerplåtar när de är utslitna.

Pågående affär

 

Case details

Key success factors

Improved service life: +30 %

New solution
Hardox® 450
Old solution

Other

Industry and wearpart
Cement , Conveyors , Linerplåt