Global ꞏ augusti 2019

Klinkertransportörer med lång livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Klinkertransportör från svalbädd till stup. Klinkern lastas genom rör från kylbädden.

Hardox® 450 gav  + 40 % livslängd jämför med tidigare ordinärt stål.


Case details

Key success factors

Improved service life: 40 %

New service life: +40 %

New solution
Hardox® 450
Old solution

S355

Industry and wearpart
Cement , Conveyors , Linerplåt