Global ꞏ augusti 2019

Skraparblad till cementklinker med lång livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Skrapor tillverkade av Hardox® 450,

30 % längre livslängd än ordinärt stål


Case details

Key success factors

Improved service life: 30 %

New service life: +30 %

New solution
Hardox® 450
Old solution

S355

Industry and wearpart
Cement , Conveyors , Skrapor