Global ꞏ juni 2019

Fläkthus med utökad livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Fläkthus tillverkat av Duroxite® 100 och vanlig stålplåt. Sidorna är utskurna ur 6 på 6 mm hårdpåsvetsad Duroxite® -plåt. Det formade bakstycket är tillverkad av 10 mm tjockt standardstål med hålsvetsade linerplåtar av Duroxite® .

Livslängd:  Det ursprungliga fläkthuset var tillverkat av AR-plåt som höll i cirka 4 månader. Hela huset uppvisade slitage, framförallt den formade baksidan och undersidan.

Konstruktion: Efter att ha studerat slitmönstren och diskuterat med kunden i samband med flera leveranser gjordes följande

ändringar:

 Standardstålet avlägsnades från husets sidor. Sidorna tillverkas nu av Duroxite®-plåt utan liner.

 Inspektionsluckor med slät slitplåt på insidan lades till.

 Formad/bultad och utbytbar linerplåt lades till.

Fördelar:

Genom att använda Duroxite® istället för standardstål med påsvetsad kromkarbidplåt (CCO) i husets sidor har totalvikten kunnat reduceras avsevärt. De nya inspektionsluckorna med slät slitplåt på insidan har gett kunden tillgång till inspektionsöppningar utan att skapa någon slityta. Den viktigaste konstruktionsförbättringen är den formade/bultade, utbytbara linerplåten som gör det möjligt för kunden att byta den zon som utsätts för störst slitage utan att behöva byta ut hela enheten. Kontinuerliga förbättringar av konstruktionen har ökat livslängden från 4 månader till cirka 2 år.


Case details

Key success factors

New service life: Dubbel

New solution
Duroxite® 100
Old solution

Other

Industry and wearpart
Coal and energy , Centrifugal fans , Linerplåt