Global ꞏ augusti 2019

Cyklon med ökad livslängd i kolkraftverk

Kontakta oss

Description of the case

De viktigaste slitande materialet vid tvättning av kol är järnpulver.
Tidigare: S235, 10 mm. Livslängd max. 6 månader.
Ny lösning: Hardox® 400 Hållbarhet minst 15 månader.

Case details

Key success factors

Improved service life: +100 %

New service life: 15 månader

New solution
Hardox® 400, : 10 mm
Old solution

S237: 10 mm

Industry and wearpart
Coal and energy , Cyclones , Rör