Global ꞏ juni 2019

Kedjeskenor med utökad livslängd för släpgrävmaskiner i kolgruvor

Kontakta oss

Description of the case

Släpgrävmaskinens kedja är utrustad med skenor som glider över slitribbor utan smörjning. Ibland fastnar små kol-, sten- och sandpartiklar mellan delarna. Delarna utsätts då för en kombination av glid- och klämslitage. Hardox® 600 fungerar betydligt bättre än det ursprungliga manganstålet. Livslängden ökade från 2 till 6 månader.

 


Case details

Key success factors

New service life: +300 %

New solution
Hardox® 600, : 20 mm
Old solution

Mn casting: 20 mm

Industry and wearpart
Coal and energy , Dragline buckets , Slitribbor