Global ꞏ mars 2018

Säten till grizzlygaller med längre livslängd

Kontakta oss

Description of the case

Konkurrerande produkter eller tjänster:

AR 400

Livslängd: 6 månader

Andra viktiga faktorer: Prissättning

Behov av förbättringar: Längre livslängd

 

Nytt material: Hardox® 400

Livslängd: 9 månader

Övriga förbättrade egenskaper:  Uppgradera till Hardox® 450 och bibehåll samma pris som Hardox® 400

 


Case details

Key success factors

Improved service life: 50 %

New service life: 9 månader

New solution
Hardox® 400
Old solution

AR 400

Industry and wearpart
Cement , Hammer crushers , Grizzlygallersäten