Global ꞏ mars 2018

Skruvhylsor med lång livslängd i cementfabrik

Kontakta oss

Description of the case

Hylsor för att skydda skruv i cementfabrik. Tidigare material är värmebehandlat kolstål C45.

Livslängden ökade från 21 månader till 30 månader.


Case details

Key success factors

Improved service life: 30 %

New service life: 30 månader

New solution
Hardox® 400
Old solution

Carbon steel

Industry and wearpart
Cement , Screw conveyors , Linerplåt