Description of the case

Poprzedni materiał: Stal 500HB
Poprzedni okres użytkowania: 4-8 tygodni

Nowy materiał: Hardox® 600
Nowy okres użytkowania: 6-12 miesięcy


Case details

Key success factors

Improved service life: 600%

New service life: 12 miesięcy

New solution
Hardox® 600
Old solution

AR 400

Industry and wearpart
Concrete , Molds , Ściany form