Description of the case

Poprzednie rozwiązanie
Twardość: 360HB
Grubość: 20 mm
Poprzedni okres użytkowania: 20 dni

Nowe rozwiązanie
Materiał: Hardox® 600
Grubość: 20 mm
Okres użytkowania: 130 dni

Niższy koszt cyklu życia: 400%


Case details

Key success factors

Improved service life: 400%

New service life: 130 dni

New solution
Hardox® 600, : 20 mm
Old solution

AR 400: 20 mm

Industry and wearpart
Concrete , Concrete mixers , Łopatki