Global ꞏ czerwiec 2019

Trwałe formy do betonu o wydłużonej trwałości użytkowej

Skontaktuj się z nami

Description of the case

Klient używa materiału do budowania form na cegły do swojej fabryki w celu produkowania swoich własnych cegieł. Zaletą płynącą z wykorzystania stali Hardox® Extreme jest fakt, że zapewnia ona klientowi długi okres użytkowania i niskie wymogi konserwacji dotyczące form klienta.

Case details

Key success factors

Improved service life: Od 2 do 3 miesięcy

New service life: 3 miesiące

New solution
Hardox® Extreme
Old solution

Hardox® 600

Industry and wearpart
Concrete , Molds , Ściany form