Krossiktar med utökad livslängd

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

AR 450

Tjocklek

Livslängd

Okänt

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 500

Tjocklek

Livslängd

Förbättrades med 30–40 %

Viktiga framgångsfaktorer

Lägre livstidskonstnad

30-40%