Avverkningsknivar med längre livslängd

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® Extreme

Tjocklek

Livslängd

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd