Flistugg med längre livslängd

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

S355

Tjocklek

15 mm

Livslängd

9 månader

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 500

Tjocklek

15 mm

Livslängd

12 månader

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

30%