Vägglinerplåtar med utökad livslängd i trumlingsmaskin

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

Manganstål

Tjocklek

15 mm

Livslängd

2 år

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 600

Tjocklek

15 mm

Livslängd

4 år

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

100%