Skaksåll med längre livslängd i koksverk

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

AR 500

Tjocklek

8 mm

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 600

Tjocklek

8 mm

Livslängd

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd