Infodring med längre livslängd i skippen

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

Manganstål

Tjocklek

20 mm

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 500

Tjocklek

20 mm

Livslängd

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

300%