Gallerplåtar med utökad livslängd

Allmän information

Land

  • Siktplåtar

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Aluminiumskrot

Gammal lösning

Gammal lösning

Annat

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 450

Tjocklek

Livslängd

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

20 times