Siktplåt med längre livslängd

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

AR 400

Tjocklek

15 mm

Livslängd

Mindre än 6 månader

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 400

Tjocklek

15 mm

Livslängd

Mer än 6 månader

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd