Skopskär på lastarskopa med lägre kostnad

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

Annat

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 500

Tjocklek

Livslängd

Viktiga framgångsfaktorer

Lägre initialkostnad

25%