Linerplåt i ridbaneharv ger bättre banor

Allmän information

Land

  • Golvplåt

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Jord

Gammal lösning

Gammal lösning

Annat

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 550

Tjocklek

19 mm

Livslängd

Viktiga framgångsfaktorer

Annat