Billigare och bättre kniv för högtemperaturskärning

Allmän information

Land

  • Knivar

  • 251–600 °C / 481–1 110 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Aluminium

Gammal lösning

Gammal lösning

Verktygsstål

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Toolox® 44

Tjocklek

40 mm

Livslängd

Ungefär samma som tidigare

Viktiga framgångsfaktorer

Lägre initialkostnad