Linerplåtar med läng livslängd för horisontell slagkross

Allmän information

Land

  • Linerplåt

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Granit

Gammal lösning

Gammal lösning

Manganstål

Tjocklek

50 mm

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 600

Tjocklek

50 mm

Livslängd

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

100%