Dumperflak med längre livslängd

Allmän information

Land

  • Linerplåt

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Guld – ytlager

Gammal lösning

Gammal lösning

AR 400

Tjocklek

15 mm

Livslängd

5 000 timmar

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 600

Tjocklek

15 mm

Livslängd

17 000 timmar

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

350 %