Säten till grizzlygaller med längre livslängd

Allmän information

Land

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 400

Tjocklek

Livslängd

9 månader

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

50%