Fläkthus med utökad livslängd

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

Annat

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Duroxite® 100

Tjocklek

Livslängd

Dubbel

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

+600%