Kantskydd för dragskopor med lång livslängd

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

Manganstål

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Duroxite® 211

Tjocklek

Livslängd

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

2X