Dragtrumma med lång livslängd för skogsbruk

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

S355

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 500

Tjocklek

Livslängd

+70 %

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

70%