Skopskär med lång livslängd till framlastare

Allmän information

Land

  • Skäreggar

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • > 300 mm / >12,0"

  • Guld – bergavfall

Gammal lösning

Gammal lösning

AR 400

Tjocklek

30 mm

Livslängd

500 timmar

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 500

Tjocklek

30 mm

Livslängd

1400 timmar

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd