Betongform med lång livslängd

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

Hardox® 600

Tjocklek

Livslängd

2 månader

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® Extreme

Tjocklek

Livslängd

3 månader

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

From 2 to 3 months