Utloppsstup med längre livslängd för betongblandare

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

Annat

Tjocklek

0

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Duroxite® 101

Tjocklek

0

Livslängd

7 gånger längre

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

700%