Klinkertransportörer med lång livslängd

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

S355

Tjocklek

Livslängd

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 450

Tjocklek

Livslängd

+40 %

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

40%