Barkhammare med längre livslängd

Allmän information

Land

  • Hammare

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • > 300 mm / >12,0"

  • Trä

Gammal lösning

Gammal lösning

Manganstål

Tjocklek

Livslängd

6 veckor

Ny lösning

Ny lösning

Hårdpåsvetsad plåt

Tjocklek

Livslängd

14 veckor

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

Double