Luftseparatorer med lång livslängd

Allmän information

Land

Gammal lösning

Gammal lösning

Hårdpåsvetsad plåt

Tjocklek

12 mm

Livslängd

9 månader

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 600

Tjocklek

12 mm

Livslängd

12 månader

Viktiga framgångsfaktorer

Förbättrad livslängd

+30%